Filologické štúdie 2

Artikel-Nr.: KIV231

Auf Lager
innerhalb 4-5 Tagen lieferbar

16,50
Preis  inkl. 7 % MwSt und Versandkosten (nur Inland)


Mária Vajičková, Renáta Bojničanová, Simona Tomášková, (eds.)

Filologické štúdie 2

Dez. 2016, ISBN 978-3-943906-31-8, format 140x200 mm, Seitenzahl 232, Paperback

Vedecký zborník s názvom Filologické štúdie 2 obsahuje odborné príspevky, ktoré prezentujú výsledky vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry a na slovenský jazyk a literatúru. Heterogénny a interdisciplinárny charakter príspevkov odráža schopnosť doktorandov zorientovať sa nielen v jazykovedných disciplínach, ale obohatiť ich aj o poznatky z práva, masmédií, psychológie či iných spoločenských vied, ktorých sa vo svojich výskumov dotýkajú. Didaktické štúdie v zborníku reflektujú moderné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov a analyzujú témy ako učebné materiály, transferencie či rolu samotného učiteľa vo vzdelávaní. V literárnovedných štúdiách sa autori zaoberajú slovenskou, ale aj rumunskou, hispanoamerickou či nemeckou literatúrou, pričom tematizujú preklady literárnych diel či slovenskú poéziu 20. storočia.
Pluralita prístupov k skúmaniu a interpretovaniu jazykovedných a literárnovedných javov svedčí o schopnosti novej generácie doktorandov kritickým spôsobom pristupovať k aktuálnej

Weitere Produktinformationen

Versand Ausland: Versand EU-Ausland pro Lieferung: Zusätzlich 5 Euro Porto zum Ladenpreis

Diese Kategorie durchsuchen: Filologické štúdie