Neu

Filologické štúdie 3

Artikel-Nr.: KIV237

Auf Lager
innerhalb 4-5 Tagen lieferbar

11,50
Preis  inkl. 7 % MwSt und Versandkosten (nur Inland)


Mária Vajičková, Renáta Bojničanová, Simona Tomášková

Filologické štúdie 3

Dez. 2017

Vedecký zborník Filologické štúdie 3 obsahuje odborné príspevky, ktoré prezentujú výsledky vedeckovýskumnej práce doktorandiek a doktorandov filologických odborov so zameraním na cudzie jazyky, literatúry a kultúry a na slovenský jazyk a literatúru. V príspevkoch doktorandov s lingvistickým zameraním dominuje analýza ustálených jazykových prostriedkov a kontrastívna analýza frazeologizmov vo viacerých jazykoch. Doktorandi sa venujú konfrontácii viacerých gramatických teórií či osobitostiam právnej lexiky a právnych termínov z komparatistického hľadiska. Didaktická sekcia prezentuje najnovšie poznatky z oblasti didaktiky cudzích jazykov a literatúr. Autori v nej skúmajú cestopis ako žáner, možnosti využitia hudby vo vyučovaní cudzieho jazyka či problematiku jazykovej interferencie. V literárnovedných štúdiách nachádzame príspevky mladých výskumníkov v oblasti literárnej vedy, zamerané teoreticky aj interpretačne, týkajúce sa slovenskej literatúry, ako aj inonárodných literatúr. Osobitná pozornosť sa venuje aj etickej analýze literárneho diela a literatúre pre deti a mládež. V edícii zborníkov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis podedícia určená na publikáciu prác doktorandov Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis reflektuje širokospektrálne zameranie výskumov a orientáciu na inovatívne trendy v cudzích jazykoch.

Weitere Produktinformationen

Buchinformation Dez. 2017, ISBN 978-3-943906-37-0, Format 14x20 cm, Seiten 244, Paperback Versandgewicht: 290 g
Versand Ausland: Versand EU-Ausland pro Lieferung: Zusätzlich 5 Euro Porto zum Ladenpreis

Auch diese Kategorien durchsuchen: Sprachen, Hochschulen, Neuerscheinungen, Filologické štúdie